Celem CyberHate jest promowanie zasad przyzwoitego zachowania się w internecie. Uważamy, że zbyt dużo jest w internecie przemocy, wulgarności i dyskryminiacji, dotyczy to szczególnie dzieci.

Cyberprzemoc

Cyberprzemoc jest zjawiskiem, które pojawiła się wraz z rozwojem internetu. Nie oszukujmy się, nie wszystkie osoby korzystające z sieci zachowują się w porządku wobec innych. Niestety większość osób wyraża sprzeciw wobec przemocy w sieci milcząco. Dopiero kiedy dotyka to naszych bliskich i się o tym dowiemy (warto przejrzeć statystyki) to dopiero budzi w nas to głośny sprzeciw. Dlaczego w internecie tak łatwo dochodzi do przemocy ? [dalej...]

Formy przemocy

Opisujemy czym jest cyberprzemoc i w jakich formach może się ona wyrażać. Niektóre z nich są podobne do tych, których doświadczamy w życiu codziennym, niektóre są charakterystyczne tylko dla internetu. [dalej...]

Statystyki

Zamieściliśmy na stronie informacje statystyczne dotyczące ilości przypadków przemocy w sieci oraz jak dużo osób o ich mówi i komu. Warto się z nimi zapoznać, żeby zobaczyć skalę zjawiska. [dalej...]

Netykieta

Wywodzi się od słów "net" - sieć internetowa i "etykieta" - forma zachowania się. Ze związku tych słów powstała netykieta. Netykieta nie jest formą prawa i nikt nie zajmuje się systematycznym karaniem osób łamiących te zasady. Jednak internauta, który postępuje niezgodnie z zasadami może być odcinany przez administratorów serwisów od określonych usług. [dalej...]

Przyłącz się

Uznajesz naszą akcję za ważną - możesz się do niej przyłączyć i pomóc. [dalej...]