Mieszkanie na Start już od stycznia 2019

Będą dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start – zdecydował rząd. Ich wysokość określą gminy. Przy przyznawaniu dopłat będzie się liczył dochód oraz liczba osób w rodzinie. Program ma ruszyć od stycznia 2019 r.

– Comiesięczna dopłata obniży płacony czynsz, a to ułatwi wynajmowanie mieszkania w pierwszych latach od przeprowadzki – mówi minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Program jest przewidziany dla osób, które mają zbyt wysokie zarobki na mieszkanie komunalne, ale które nie mogą sobie pozwolić na kredyt hipoteczny.

Zgodnie z projektem dopłaty będą udzielane rodzinom, w których średni dochód nie przekracza 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Rząd zamierza przy tym premiować duże rodziny – każda dodatkowa osoba w rodzinie ma zwiększyć próg o 30 punktów procentowych. Priorytetowo mają być także traktowane rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi.

O tym, kto skorzysta z programu, będą decydować gminy, one też będą odpowiedzialne za wypłatę środków. W zależności od dochodów i majątku rodziny, ale i lokalizacji mieszkania czynsz dzięki programowi ma się zmniejszyć się od 307 do 561 złotych. Dopłaty w ramach programu Mieszkanie na start mają trwać 9 lat.

– Dopłaty do czynszów otrzymają rodziny nieposiadające innego mieszkania, jeśli ich dochód nie będzie przekraczał określonego poziomu. Co roku dochód otrzymujących dopłaty będzie weryfikowany. Jeśli przekroczą kryteria dochodowe, to prawo do dopłat będzie wygaszone – informuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Każda osoba, która będzie chciała skorzystać z dopłat, będzie musiała jednak udowodnić, że jest zdolna do regularnego opłacania czynszu.

blog
blog
visit
my blog
my website
blog
visit my website
facebook
visit
my website
my website
my website
my website
blog
visit my blog
visit my blog
visit my blog
visit my website
visit my blog
G+
visit
my blog
my website
visit
G+
G+
website
visit my website
my blog
facebook
my blog
visit my blog
my website
visit
facebook
visit
G+
G+
my blog
my blog
website
website
facebook
website
my website
my website
visit my website
my blog
blog
facebook
visit my blog
visit
visit my website
visit my blog
facebook
visit
my blog
website
facebook
G+
my blog
visit my website
G+
facebook
visit
my website
visit my website
my blog
my website
my website
visit
visit
blog
facebook
G+
visit my website
visit my blog
website
visit
facebook
website
my website
visit
blog
my blog
G+
website
facebook
my blog
my website
visit
my website
my website
visit
visit my website
blog
facebook
my website
my blog
visit my website
website
G+
blog
visit
facebook
my website
G+
G+
facebook
facebook
website
my website
G+
facebook
my blog
facebook
website
visit my blog
my blog
facebook
visit
G+
blog
website
visit
G+
my blog
visit
G+
my website
website
facebook
visit my blog
visit
my blog
my blog
G+
my website
G+
G+
blog
my blog
blog
my website
my website
G+
visit my blog
my blog
website
facebook
blog
visit my website
visit my blog
visit my website
my website
visit
G+
my blog
visit
blog
website
my blog
visit
visit
blog
blog
visit my blog
visit
facebook
facebook
blog
website
visit my blog
facebook
visit my blog
my website
facebook
website
facebook
my website
my website
my blog
website
visit my blog
G+
G+
blog
visit my blog
facebook
facebook
my website
website
visit my blog
visit my website
facebook
website
website
website
my blog
visit
visit my blog
visit my blog
my website
my blog
visit my blog
facebook
website
visit
visit my website
visit my website
my blog
blog
visit
my blog
blog
my blog
facebook
website
facebook
G+
visit my blog
my website
my blog
my website
visit my blog
my website
my blog
blog
visit my website
facebook
my website
blog
my website
visit my blog
visit
facebook
G+
G+
my website
website
website
blog
visit my website
visit my website
website
website
G+
facebook
visit my blog
blog
visit my website
G+
visit my blog
visit
my website
visit
blog
my blog
my website
facebook
visit my website
website
G+
blog
blog
visit
my blog
my website
website
blog
visit my website
website
G+
visit my website
visit my blog
my blog
blog
facebook
visit my blog
my blog
facebook
visit my blog
visit
my website
website
website
facebook
visit my blog
visit
my website
my blog
my website
visit
my blog
visit my blog
blog
visit
visit my blog
visit my website
my blog
my website
visit
facebook
website
website
visit my website
visit my blog
visit my website
visit
my website
my website
visit my website
visit my blog
visit my blog
G+
website
my blog
blog
my website
G+
website
my website
blog
visit
visit
website
G+
G+
visit
visit my website
G+
G+
facebook
visit
blog
website
website
blog
my website
G+
my website
visit
G+
website
visit
G+
my website
visit
website
my website
visit
my blog
visit my website
G+
blog
visit my website
website
visit my website
visit
website
visit
blog
visit my website
my blog
visit my blog
my blog
my blog
my website
my blog
visit
website
website
visit my website
G+
visit my website
G+
blog
my website
visit my blog
my website
website
visit
visit my blog
my blog
my website
G+
my blog
G+
visit
visit my blog
my website
facebook
visit my blog
G+
blog
website
my blog
blog
G+
facebook
my website
website
visit my website
visit
G+
blog
facebook
visit
visit my website
my blog
visit my website
visit my blog
blog
visit my blog
my website
G+
facebook
visit my website
my website
visit my blog
blog
blog
G+
visit my blog
my blog
facebook
visit my blog
my blog
visit
my blog
visit
visit my blog
G+
website
visit my website
blog
facebook
facebook
my website
G+
visit
facebook
facebook
visit
my website
visit
visit my blog
visit my website
G+
facebook
website
my blog
my website
my blog
blog
visit my website
website
facebook
G+
visit my blog
visit my website
blog
my blog
my blog
my blog
visit my blog
my website
G+
blog
my blog
facebook
blog
visit my website
blog
visit my website
my blog
visit my blog
my blog
visit my website
visit
G+
my blog
G+
my website
blog
my blog
visit
G+
visit
website
visit my blog
my website
visit my website
visit
my website
visit
website
blog
facebook
visit my blog
facebook
G+
visit my website
blog
facebook
facebook
G+
G+
website
blog
facebook
my website
blog
facebook
visit my website
my website
website
my website
facebook
facebook
visit my blog
website
blog
website
website
facebook
my website
my website
blog
visit my blog
website
visit my website
visit my blog
visit my blog
G+
facebook
my website
my blog
my website
facebook
facebook
visit
visit my website
visit my website
facebook
visit my blog
visit my website
my website
facebook
visit
visit
my website
visit
website
visit
facebook
my blog
visit
blog
visit
website
my website
my website
visit my website
website
my blog
my website
blog
my website
visit
blog
website
my website
facebook
visit my blog
facebook
website
my website
visit
blog
G+
website
my blog
website
visit my blog
my blog
blog
G+
G+
my website
my website
G+
website
my website
my website
visit
visit
visit my website
visit my website
my website
G+
website
visit my blog
facebook
my blog
facebook
my website
facebook
my website
G+
visit my website
visit
visit
visit my blog
facebook
my website
my blog
visit
facebook
visit my website
visit my blog
website
visit my website
facebook
visit
blog
facebook
blog
facebook
visit my blog
blog
blog
my website
visit
visit
facebook
blog
visit
visit my website
my blog
visit my blog
G+
website
my website
visit
G+
visit my blog
visit
facebook
visit my website
blog
blog
visit
blog
blog
my blog
website
my blog
G+
visit my blog
my website
facebook
my blog
visit my blog
blog
G+
my blog
facebook
visit
website
visit my website
visit my website
my blog